HGTECH : Cap Marking Machine

HGTECH : HG1500 Cap Marking Machine

https://www.youtube.com/watch?v=drfAIRFfxbU